Βιβλία

Άλλα βιβλία

 • Κατάκη Χ. και Ανδρουτσοπούλου (επιμ.) (2005).
  Με χάρτη και πυξίδα: Αφηγήσεις Συστημικής Ψυχοθεραπείας.

  Αθήνα: Πεδίο, 2015 (Επανέκδοση).
 • Κατάκη Χ. και Ανδρουτσοπούλου Α. (επιμ.) (2003). 
  Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας
  Αθήνα: Πεδίο, 2015 (Επανέκδοση).
 • Διδακτορική Διατριβή – Androutsopoulou, A. (1993).
  Seeking evidence of inner consistency in persons’ accounts. Explorations in the area of AIDS.

  Department of Psychology, School of Humanities and Social Sciences, University of Bath, UK.

Κεφάλαια βιβλίων

 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (forthcoming). ‘From mind to culture’: Developing a Treatment Plan Manual for the enriched systemic psychotherapy perspective SANE-System Attachment Narrative Encephalon®. In M. Mariotti, G. Saba, & P. Stratton (Eds.), Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals: Integrating Research, Practice, and Training. (EFTA Series, 6th volume). Springer.

 • Androutsopoulou, A., Dima, E., Papageorgiou, S., Papanikolaou, T. (2019). Constructing “Georgia”: Love, play, work as a central theme in O’ Keeffe’s early and late memories. In Zoltan, K. & Mayer, C-H. (Eds.), New trends in psychobiography (pp. 325-342). Berlin: Springer.

 • Μπαφίτη, Τ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. (2018). Από τέσσερις σκοπιές. Το εμπλουτισμένο συστημικό μοντέλο SANE-System Attachment Narrative Encephalon®. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (Επιμ.) Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ασημάκης.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2011). Πρώιμες συναισθηματκές εμπειρίες: Ασφαλής δεσμός, ασφαλής εαυτός. Στο βιβλίο του Γ. Κίσσα (επιμ.), Εγώ κι εσύ…και οι άλλοι: 11 έλληνες ψυχοθεραπευτές ξετυλίγουν το κουβάρι των ανθρώπινων σχέσεων. Αθήνα: Αρμός.

 • Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (2011). Ειδίκευση στη συστημική θεραπεία με άτομα, ομάδες και οικογένειες. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης/Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας. 

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2009). Το Συστημικό-Συνθετικό μοντέλο: Τα θεραπευτικά ‘συν’ του μαγικού ‘και’. Στο βιβλίο των Τ. Μπαφίτη και Γ. Καλαρρύτη (επιμ.), Συστημική προσέγγιση: θεωρήσεις και εφαρμογές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2005). Σχέσεις (στ)οργής: Μακρόχρονη συστημική θεραπεία ως παραλλαγές σε ένα θέμα. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ.), Με χάρτη και πυξίδα: Αφηγήσεις Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα 2019: Πεδίο.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2005). Προς τα πού; Μύθοι και πραγματικότητες στον προσανατολισμό της θεραπείας με γκέι και λεσβίες. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ.), Με χάρτη και πυξίδα: Αφηγήσεις Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα 2019: Πεδίο.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2005). Όταν οι ιστορίες γιατρεύουν: Σωματικό σύμπτωμα και συγκρότηση αφήγησης. Στο βιβλίο των Γ. Καλαρρύτη και Τ. Μπαφίτη (επιμ), Σώμα υγιές σε νου υγιή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 • Κατάκη, Χ. & Ανδρουτσοπούλου, Α. (2003). Το Συστημικό Συνθετικό Μοντέλο Ψυχοθεραπείας. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ.), Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα 2019: Πεδίο.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2003). Αγαπητέ θεραπευόμενε… Τρία θεραπευτικά γράμματα και μια ιστορία υιοθεσίας. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ.), Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα 2019: Πεδίο.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2003). Ποιος μιλάει τώρα; Η αναγνώριση των εσωτερικών μας φωνών και η θεραπευτική πρόσκληση σε διάλογο. Στο βιβλίο των Χ. Κατάκη και Α. Ανδρουτσοπούλου (επιμ.), Με γόμα και καθρέφτη: Εννιά Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα 2019: Πεδίο. (Αναδημοσίευση από το περιοδικό Μετάλογος-Συστημικές προσεγγίσεις και ψυχοθεραπεία).

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (υπό έκδοση). Βιβλιοθεραπεία και παιδική λογοτεχνία: Επαναπροσδιορισμός των στόχων από την αφηγηματική ψυχοθεραπευτική σκοπιά. Στο βιβλίο (επιμ.), Ο κόσμος της παιδικής λογοτεχνίας (Τόμος Β): Μελέτη και έρευνα της παιδικής λογοτεχνίας.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1997). Χρήση αφηγηματικών τεχνικών: Μια εναλλακτική προσέγγιση των παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο. Στο βιβλίο του Μ. Πουρκού (επιμ.), Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg.