Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD

Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD

Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
Οικογενειακή θεραπεύτρια (ECP)

Δημοσιεύσεις

Ι. Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

A. Ειδίκευση και εποπτεία με βάση το μοντέλο SANE

Ανάπτυξη του μοντέλου SANE

 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (forthcoming). ‘From mind to culture’: Developing a Treatment Plan Manual for the enriched systemic psychotherapy perspective SANE-System Attachment Narrative Encephalon®. In M. Mariotti, G. Saba, & P. Stratton (Eds.), Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals: Integrating Research, Practice, and Training. (EFTA Series, 6th volume). Springer.
 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2014). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 25, 2, 161 – 176.
 • Bafiti, T., Androutsopoulou, A., Kalarritis, G. (2018). From four perspectives: The enriched systemic model SANE-System Attachment Narrative Encephalon. In P. Assimakis (Ed.) Contemporary psychotherapies in Greece. Athens: Assimakis [in Greek].

Τεχνικές ειδίκευσης και εποπτείας

 • Androutsopoulou, A. (2014, October). ‘Many inner authors’: Practical comprehension of the “polyphonic self” in psychotherapy training. Systemic Thinking & Psychotherapy, 5, http://ww.hestafta.org/ [open access][in English and Greek]
 • Androutsopoulou, Α., Viou, Μ., Nikolaou, Ν., Moschakis, C., Nikolopoulou, V-Ν., Kontoni, N., Diamantaki, E. (2016). Therapist inner dialogue and first session resolution. Qualitative data from the training activity ‘Inner Dialogues-Therapist Observer Client’ (ID-TOC). Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation & Training, 27, 1, 65-81.

B. Θεραπευτικές τεχνικές και εργαλεία

 • Androutsopoulou, A. (2001a). The self-characterization as a narrative tool: Applications in therapy with individuals and families. Family Process, 40, 79-94. doi: 10.1111/j.1545-5300.2001.4010100079.x
 • Androutsopoulou, A. (2001b). Fiction as an aid to therapy: A narrative and family rationale for practice. Journal of Family Therapy, 23, 278-295. doi: 10.1111/1467-6427.00184
 • Androutsopoulou, Α. (2005). Themes in nested stories: A case in family-oriented synthetic therapy. Journal of Systemic Therapies, 24, 43-59. doi: 10.1521/jsyt.2005.24.2.43
 • Androutsopoulou, A. (2011). Red balloon: Approaching dreams as self-narratives. Journal of Marital and Family Therapy, 37, 479-490. doi: 10.1111/j.1752-0606.2011.00236.x
 • Androutsopoulou, A.  (2013). The use of early recollections as a narrative aid in psychotherapy. Counselling Psychology Quarterly, 3-4, 313-329. doi:10.1080/09515070.2013.814086
 • Androutsopoulou, A. & Viou, M. (2019). The guided imagery therapy activity “Inner Dialogue-Child Adult Meeting” (ID-CAM): Steps and applications. The Journal of Creativity in Mental Health. doi:10.1080/15401383.2019.1624993

C. Θεραπευτική διεργασία και ποιοτική αξιολόγηση

 • Androutsopoulou, A. (2015). Moments of meaning: Identifying inner voices in the autobiographical texts of ‘Mark’. Qualitative Psychology, 2, 130-146. https://dx.doi.org/10.1037/qup0000028
 • Androutsopoulou, Α., Thanopoulou, Κ., Economou, Ε., & Bafiti, Τ. (2004). Forming criteria for assessing the coherence of clients’ life stories: A narrative study. Journal of Family Therapy 26, 383-405. doi: 10.1111/j.1467-6427.2004.00290.x
 • Amplianiti, E., Bafiti, S., Dima, E., Gkioni, F., Kandreva, P., Kostala, M., Sanidas, G., Androutsopoulou, Α. (2017). ‘Is that normal?’ Discourse analysis of an initial couple therapy session. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training, 28, 245-255.
 • Papageorgiou, S., Filia, M., Gkotsi, G., Regli, D., Zougrou, K., Androutsopoulou, A. (2017).‘Seeing eye to eye’: A qualitative case study of significant moments in a systemic group therapy session. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training, 28, 235-244.
 • Poimenidou, P., Biniori, D., Christodoulaki, C., Zerma, K., Androutsopoulou, A. (2017). ‘Beyond the dark side of life’: Processes of theme co-construction and revision in a systemic group-therapy session. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training, 28, 257-268.

D. Ψυχοβιογραφία και αφηγηματική μελέτη ζωής

 • Androutsopoulou, A. (2019). “My broken chrysalis”: Narrative processes in Woolf’s autobiographical writings of sexual trauma. Qualitative Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/qup0000139
 • Androutsopoulou, A., Kalyvopoulos, I., Koukidis, E., Koutsavgousti, G., Passa, I., Tarnara, E., Tsatsaroni, C. (2019). “Not anybody’s husband”: A narrative inquiry into Frida Kahlo’s essay ‘Portrait of Diego’. Manuscript submitted for publication.
 • Androutsopoulou, A., Dima, E., Papageorgiou, S., Papanikolaou, T. (2019). Constructing “Georgia”: Love, play, work as a central theme in O’ Keeffe’s early and late memories. In Zoltan, K. & Mayer, C-H. (Eds.), New trends in psychobiography (pp. 325-342). Berlin: Springer.
 • Androutsopoulou, A., Rozou, E., Vakondiou, M. (2019). Voices of “hope” and “despair”: A narrative inquiry into the diaries, letters and suicide notes of Virginia Woolf. Journal of Constructivist Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10720537.2019.1615015
 • Androutsopoulou, A. & Stefanou, M. M. (2018). Seeking “home”: Personal narratives and turning points in the lives of homeless. The European Journal of Counselling Psychology, 7, 126-147. https://ejcop.psychopen.eu/index.php/ejcop 

ΙΙ. Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. & Θανοπούλου, Κ. (2005). Δεσμοί αγάπης: ‘Παλιό’ και ‘νέο’ σε ιστορίες και παρεμβάσεις με νέες μορφές οικογένειας. Μετάλογος-Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία, 7, 41-57.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2004). Συστημική και οικογενειακή θεραπεία: Κριτική ανασκόπηση των μετανεωτερικών εξελίξεων. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 11(4), 512-528.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2003). Ποιος μιλάει τώρα; Η αναγνώριση των εσωτερικών μας φωνών και η θεραπευτική πρόσκληση σε διάλογο. Μετάλογος-Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία, 3(1), 61-77

 • Κατάκη, Χ. Ανδρουτσοπούλου, Α., Γρηγοροπούλου, Ε. , Λάκκα, Ε., Γαβριηλίδου, Α.  (1999) Η σχέση του ζευγαριού: Τάσεις και εξελίξεις στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 6 (1), 20-37

Κείμενα Εργασίας

 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2013). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Working Paper of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy. No 2013/2.  (www.logopsychis.gr- Δείτε Έρευνες-Δημοσιέυσεις/Κείμενα Εργασίας/Λίστα Εργασιών)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2013). ‘Πρόσκληση σε τσάι: Παιδικές αναμνήσεις, οικογένεια και συναισθηματικοί δεσμοί. Κείμενα εργασίας του ‘Λόγω Ψυχής’-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Νο 2013/1, Αθήνα. (www.logopsychis.gr- Δείτε Έρευνες-Δημοσιέυσεις/Κείμενα Εργασίας/Λίστα Εργασιών)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2012). Κρίσεις πανικού σε περιόδους κρίσης: Συμμαχώντας με υποστηρικτικές, φροντιστικές φωνές. Κείμενα Εργασίας του ‘Λόγω Ψυχής’-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Νο 2012/1, Αθήνα. (www.logopsychis.gr- Δείτε Έρευνες-Δημοσιέυσεις/Κείμενα Εργασίας/Λίστα Εργασιών)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2008). Ανάλυση αφήγησης ως εργαλείο αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Κείμενο εργασίας Νο 22. Σειρά Κειμένων Εργασίας του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα.

Άλλες δημοσιεύσεις

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1998). Η επιλογή των σύγχρονων ιστοριών ως βιβλιοθεραπευτικών μέσων: Σκεπτικό και εφαρμογές. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 49, 12-17.(αναδημοσιευμένο 2012, τεύχος 105) www.psichogios.gr  (Αναζήτηση: Διαδρομές)Ανδρουτσοπούλου, Α. & Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (1998). Η βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση της Joan Fassler: Βοηθώντας τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα του θανάτου. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 49, 18-24. (αναδημοσιευμένο κείμενο 2011)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1997). Η διανομή των ρόλων στην οικογένεια: Χρήση της έννοιας στην οικογενειακή θεραπεία. Συμβουλευτική, 13, 6-11.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1997). Συμβουλευτική για το HIV/AIDS: Συνοπτική παρουσίαση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών του Bond και του συστημικού μοντέλου παρέμβασης των Bor και Miller. Τετράδια Ψυχιατρικής, 57, 97-104.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1995). Μέθοδοι και περιεχόμενο της συμβουλευτικής πριν από το HIV τεστ: Η Βρετανική εμπειρία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 50, 56-63.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1994). Παιδί, οικογένεια και βιβλιοθεραπεία. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 35, 188-194.

Άρθρα για παιδιά

Στήλη «Εμείς και τα προβλήματά μας». Περιοδικό Συνεργασία, Εκδόσεις ΠΑΣΕΓΕΣ. Σειρά 6 άρθρων που απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού και αφορούν τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους. Τεύχη 19-24, 1994-1996

1. Εμείς και οι συμμαθητές μας: Αναζητώντας μικρούς θησαυρούς.

2. Εμείς και τα αδέρφια μας: Συμμαχίες και μαγικά τρικ.

3. Εμείς και οι γονείς μας: Αποχωρισμοί και φορτία αγάπης.

4. Εμείς και οι αγαπημένοι μας: Το τέλος της ζωής.

5. Εμείς και οι άλλοι: Το ασχημόπαπο στη λίμνη.

6. Εμείς και ο εαυτός μας: Δυνάμεις μέσα μας.

Close Menu