Δημοσιεύσεις

Ι. Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

A. Ειδίκευση και εποπτεία με βάση το μοντέλο SANE

Ανάπτυξη του μοντέλου SANE

 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (forthcoming). ‘From mind to culture’: Developing a Treatment Plan Manual for the enriched systemic psychotherapy perspective SANE-System Attachment Narrative Encephalon®. In M. Mariotti, G. Saba, & P. Stratton (Eds.), Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals: Integrating Research, Practice, and Training. (EFTA Series, 6th volume). Springer.
 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2014). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 25, 2, 161 – 176.
 • Bafiti, T., Androutsopoulou, A., Kalarritis, G. (2018). From four perspectives: The enriched systemic model SANE-System Attachment Narrative Encephalon. In P. Assimakis (Ed.) Contemporary psychotherapies in Greece. Athens: Assimakis [in Greek].

Τεχνικές ειδίκευσης και εποπτείας

 • Androutsopoulou, A. (2014, October). ‘Many inner authors’: Practical comprehension of the “polyphonic self” in psychotherapy training. Systemic Thinking & Psychotherapy, 5, http://ww.hestafta.org/ [open access][in English and Greek]
 • Androutsopoulou, Α., Viou, Μ., Nikolaou, Ν., Moschakis, C., Nikolopoulou, V-Ν., Kontoni, N., Diamantaki, E. (2016). Therapist inner dialogue and first session resolution. Qualitative data from the training activity ‘Inner Dialogues-Therapist Observer Client’ (ID-TOC). Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation & Training, 27, 1, 65-81.

B. Θεραπευτικές τεχνικές και εργαλεία

 • Androutsopoulou, A. (2001a). The self-characterization as a narrative tool: Applications in therapy with individuals and families. Family Process, 40, 79-94. doi: 10.1111/j.1545-5300.2001.4010100079.x
 • Androutsopoulou, A. (2001b). Fiction as an aid to therapy: A narrative and family rationale for practice. Journal of Family Therapy, 23, 278-295. doi: 10.1111/1467-6427.00184
 • Androutsopoulou, Α. (2005). Themes in nested stories: A case in family-oriented synthetic therapy. Journal of Systemic Therapies, 24, 43-59. doi: 10.1521/jsyt.2005.24.2.43
 • Androutsopoulou, A. (2011). Red balloon: Approaching dreams as self-narratives. Journal of Marital and Family Therapy, 37, 479-490. doi: 10.1111/j.1752-0606.2011.00236.x
 • Androutsopoulou, A.  (2013). The use of early recollections as a narrative aid in psychotherapy. Counselling Psychology Quarterly, 3-4, 313-329. doi:10.1080/09515070.2013.814086
 • Androutsopoulou, A. & Viou, M. (2019). The guided imagery therapy activity “Inner Dialogue-Child Adult Meeting” (ID-CAM): Steps and applications. The Journal of Creativity in Mental Health. doi:10.1080/15401383.2019.1624993

C. Θεραπευτική διεργασία και ποιοτική αξιολόγηση

 • Androutsopoulou, A. (2015). Moments of meaning: Identifying inner voices in the autobiographical texts of ‘Mark’. Qualitative Psychology, 2, 130-146. https://dx.doi.org/10.1037/qup0000028
 • Androutsopoulou, Α., Thanopoulou, Κ., Economou, Ε., & Bafiti, Τ. (2004). Forming criteria for assessing the coherence of clients’ life stories: A narrative study. Journal of Family Therapy 26, 383-405. doi: 10.1111/j.1467-6427.2004.00290.x
 • Amplianiti, E., Bafiti, S., Dima, E., Gkioni, F., Kandreva, P., Kostala, M., Sanidas, G., Androutsopoulou, Α. (2017). ‘Is that normal?’ Discourse analysis of an initial couple therapy session. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training, 28, 245-255.
 • Papageorgiou, S., Filia, M., Gkotsi, G., Regli, D., Zougrou, K., Androutsopoulou, A. (2017).‘Seeing eye to eye’: A qualitative case study of significant moments in a systemic group therapy session. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training, 28, 235-244.
 • Poimenidou, P., Biniori, D., Christodoulaki, C., Zerma, K., Androutsopoulou, A. (2017). ‘Beyond the dark side of life’: Processes of theme co-construction and revision in a systemic group-therapy session. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training, 28, 257-268.

D. Ψυχοβιογραφία και αφηγηματική μελέτη ζωής

 • Androutsopoulou, A. (2019). “My broken chrysalis”: Narrative processes in Woolf’s autobiographical writings of sexual trauma. Qualitative Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/qup0000139
 • Androutsopoulou, A., Kalyvopoulos, I., Koukidis, E., Koutsavgousti, G., Passa, I., Tarnara, E., Tsatsaroni, C. (2019). “Not anybody’s husband”: A narrative inquiry into Frida Kahlo’s essay ‘Portrait of Diego’. Manuscript submitted for publication.
 • Androutsopoulou, A., Dima, E., Papageorgiou, S., Papanikolaou, T. (2019). Constructing “Georgia”: Love, play, work as a central theme in O’ Keeffe’s early and late memories. In Zoltan, K. & Mayer, C-H. (Eds.), New trends in psychobiography (pp. 325-342). Berlin: Springer.
 • Androutsopoulou, A., Rozou, E., Vakondiou, M. (2019). Voices of “hope” and “despair”: A narrative inquiry into the diaries, letters and suicide notes of Virginia Woolf. Journal of Constructivist Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10720537.2019.1615015
 • Androutsopoulou, A. & Stefanou, M. M. (2018). Seeking “home”: Personal narratives and turning points in the lives of homeless. The European Journal of Counselling Psychology, 7, 126-147. https://ejcop.psychopen.eu/index.php/ejcop 

ΙΙ. Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. & Θανοπούλου, Κ. (2005). Δεσμοί αγάπης: ‘Παλιό’ και ‘νέο’ σε ιστορίες και παρεμβάσεις με νέες μορφές οικογένειας. Μετάλογος-Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία, 7, 41-57.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2004). Συστημική και οικογενειακή θεραπεία: Κριτική ανασκόπηση των μετανεωτερικών εξελίξεων. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 11(4), 512-528.

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2003). Ποιος μιλάει τώρα; Η αναγνώριση των εσωτερικών μας φωνών και η θεραπευτική πρόσκληση σε διάλογο. Μετάλογος-Συστημικές Προσεγγίσεις και Ψυχοθεραπεία, 3(1), 61-77

 • Κατάκη, Χ. Ανδρουτσοπούλου, Α., Γρηγοροπούλου, Ε. , Λάκκα, Ε., Γαβριηλίδου, Α.  (1999) Η σχέση του ζευγαριού: Τάσεις και εξελίξεις στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 6 (1), 20-37

Κείμενα Εργασίας

 • Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2013). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Working Paper of the Training and Research Institute for Systemic Psychotherapy. No 2013/2.  (www.logopsychis.gr- Δείτε Έρευνες-Δημοσιέυσεις/Κείμενα Εργασίας/Λίστα Εργασιών)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2013). ‘Πρόσκληση σε τσάι: Παιδικές αναμνήσεις, οικογένεια και συναισθηματικοί δεσμοί. Κείμενα εργασίας του ‘Λόγω Ψυχής’-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Νο 2013/1, Αθήνα. (www.logopsychis.gr- Δείτε Έρευνες-Δημοσιέυσεις/Κείμενα Εργασίας/Λίστα Εργασιών)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2012). Κρίσεις πανικού σε περιόδους κρίσης: Συμμαχώντας με υποστηρικτικές, φροντιστικές φωνές. Κείμενα Εργασίας του ‘Λόγω Ψυχής’-Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Νο 2012/1, Αθήνα. (www.logopsychis.gr- Δείτε Έρευνες-Δημοσιέυσεις/Κείμενα Εργασίας/Λίστα Εργασιών)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (2008). Ανάλυση αφήγησης ως εργαλείο αξιολόγησης και σχεδιασμού παρεμβάσεων στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Κείμενο εργασίας Νο 22. Σειρά Κειμένων Εργασίας του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα.

Άλλες δημοσιεύσεις

 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1998). Η επιλογή των σύγχρονων ιστοριών ως βιβλιοθεραπευτικών μέσων: Σκεπτικό και εφαρμογές. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 49, 12-17.(αναδημοσιευμένο 2012, τεύχος 105) www.psichogios.gr  (Αναζήτηση: Διαδρομές)Ανδρουτσοπούλου, Α. & Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λ. (1998). Η βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση της Joan Fassler: Βοηθώντας τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα του θανάτου. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 49, 18-24. (αναδημοσιευμένο κείμενο 2011)
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1997). Η διανομή των ρόλων στην οικογένεια: Χρήση της έννοιας στην οικογενειακή θεραπεία. Συμβουλευτική, 13, 6-11.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1997). Συμβουλευτική για το HIV/AIDS: Συνοπτική παρουσίαση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών του Bond και του συστημικού μοντέλου παρέμβασης των Bor και Miller. Τετράδια Ψυχιατρικής, 57, 97-104.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1995). Μέθοδοι και περιεχόμενο της συμβουλευτικής πριν από το HIV τεστ: Η Βρετανική εμπειρία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 50, 56-63.
 • Ανδρουτσοπούλου, Α. (1994). Παιδί, οικογένεια και βιβλιοθεραπεία. Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, 35, 188-194.

Άρθρα για παιδιά

Στήλη «Εμείς και τα προβλήματά μας». Περιοδικό Συνεργασία, Εκδόσεις ΠΑΣΕΓΕΣ. Σειρά 6 άρθρων που απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού και αφορούν τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους. Τεύχη 19-24, 1994-1996

1. Εμείς και οι συμμαθητές μας: Αναζητώντας μικρούς θησαυρούς.

2. Εμείς και τα αδέρφια μας: Συμμαχίες και μαγικά τρικ.

3. Εμείς και οι γονείς μας: Αποχωρισμοί και φορτία αγάπης.

4. Εμείς και οι αγαπημένοι μας: Το τέλος της ζωής.

5. Εμείς και οι άλλοι: Το ασχημόπαπο στη λίμνη.

6. Εμείς και ο εαυτός μας: Δυνάμεις μέσα μας.