Μονοετές Πρόγραμμα Κλινικής Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος

Μονοετές Πρόγραμμα Κλινικής Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος

Υπεύθυνη Προγράμματος: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, EuroPsy, ECP

Το Μονοετές Πρόγραμμα Κλινικής Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση του τραύματος ως κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Οι επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές εξειδικεύουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους, και τις οργανώνουν με βάση 4 κατευθυντήριες γραμμές που συνοψίζονται στο ακρωνύμιο BEAR – Befriend your nervous system, Embrace your inner parts, Attune with significant others, Re-story your life.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί

  • Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του τετραετούς κλινικού προγράμματος ψυχοθεραπείας του ‘Λόγω Ψυχής’ .
  • Συστημικοί ψυχοθεραπευτές με αντίστοιχη εκπαίδευση.
  • Ψυχοθεραπευτές άλλων προσεγγίσεων κατ’ εξαίρεση.

Έναρξη τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Υποβάλετε εγκαίρως την αίτησή σας: Αιτήσεις – Λόγω Ψυχής (logopsychis.gr)