ΟΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εκπαιδεύτρια: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, ECP, EuroPsy

Οκτώβριος 2023 -Μαίος 2024 Παρασκευή (1φορά το μήνα), 9.30-15.30

Το Μονοετές Πρόγραμμα ΌΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι προσανατολισμένο στην χρήση των ονείρων ως κομμάτι της αφηγηματικής ψυχοθεραπείας και αφηγηματικής ιατρικής, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της εισηγήτριας «Η αθώα γλώσσα των ονείρων μας: Μια αφηγηματική οπτική» (Gutenberg) και στη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία.

Ταυτόχρονα η εργασία με τα όνειρα αξιοποιείται και ως εργαλείο αυτο-ανάπτυξης και αποφυγής της εξουθένωσης των ψυχοθεραπευτών και επαγγελματιών ψυχοσωματικής υγείας.