Νέα Σεμινάρια

ΟΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εκπαιδεύτρια: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, ECP, EuroPsy

Οκτώβριος 2023 -Μαίος 2024 Παρασκευή (1φορά το μήνα), 9.30-15.30

Το Μονοετές Πρόγραμμα ΌΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι προσανατολισμένο στην χρήση των ονείρων ως κομμάτι της αφηγηματικής ψυχοθεραπείας και αφηγηματικής ιατρικής, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της εισηγήτριας «Η αθώα γλώσσα των ονείρων μας: Μια αφηγηματική οπτική» (Gutenberg) και στη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία.

Ταυτόχρονα η εργασία με τα όνειρα αξιοποιείται και ως εργαλείο αυτο-ανάπτυξης και αποφυγής της εξουθένωσης των ψυχοθεραπευτών και επαγγελματιών ψυχοσωματικής υγείας.

Μονοετές Πρόγραμμα Κλινικής Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος

Υπεύθυνη Προγράμματος: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD, EuroPsy, ECP

Το Μονοετές Πρόγραμμα Κλινικής Ειδίκευσης στην Αντιμετώπιση του Τραύματος που προσφέρει το ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση του τραύματος ως κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Οι επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές εξειδικεύουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους, και τις οργανώνουν με βάση 4 κατευθυντήριες γραμμές που συνοψίζονται στο ακρωνύμιο BEAR – Befriend your nervous system, Embrace your inner parts, Attune with significant others, Re-story your life.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί

  • Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του τετραετούς κλινικού προγράμματος ψυχοθεραπείας του ‘Λόγω Ψυχής’ .
  • Συστημικοί ψυχοθεραπευτές με αντίστοιχη εκπαίδευση.
  • Ψυχοθεραπευτές άλλων προσεγγίσεων κατ’ εξαίρεση.

Έναρξη τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Υποβάλετε εγκαίρως την αίτησή σας: Αιτήσεις – Λόγω Ψυχής (logopsychis.gr)

Σεμινάρια

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σεμινάρια που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας όσο και στο ευρύ κοινό. Για τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. Επίσης συμβουλευτείτε τακτικά την ιστοσελίδα του ‘Λόγω Ψυχής’ – Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία για σεμινάρια που πραγματοποιούμε οι συνάδελφοί μου και εγώ υπό την αιγίδα του.

Ι. Βιωματικά σεμινάρια για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές και ειδικευόμενους

A. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Μια σειρά πέντε αυτόνομων σεμιναρίων, συν ένα έκτο εποπτικό. Τα σεμινάρια βασίζονται σε  δημοσιευμένες εργασίες της συντονίστριας.

Περιγραφή εαυτού και οικογένειας: Αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης.

Σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ειδικευόμενους θεραπευτές. Μέσα από περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη χορήγηση και ερμηνεία ενός χρήσιμου εργαλείου αξιολόγησης του θεραπευόμενου και σχεδιασμού θεραπευτικών παρεμβάσεων, που βασίζεται σε τρεις γραπτές οδηγίες (περιγραφή εαυτού, περιγραφή εαυτού στο μέλλον περιγραφή οικογένειας).

“Fiction”: Εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης.

Σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ειδικευόμενους θεραπευτές. Μέσα από περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη χρήση ενός ‘προβλητικού’ τύπου εργαλείου αξιολόγησης και σχεδιασμού θεραπευτικών παρεμβάσεων, που βασίζεται σε γραπτή οδηγία για την επιλογή από τους θεραπευόμενους και την επεξεργασία μιας αγαπημένης ιστορίας (λογοτεχνία/θέατρο/κινηματογράφο).

Όνειρα στη θεραπεία: Αφηγηματική οπτική στην κατανόηση και ερμηνεία τους.

Σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ειδικευόμενους θεραπευτές. Μέσα από περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την κατανόηση και ερμηνεία των ονείρων, η οποία βοηθά στην πρόγνωση και σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η ανάλυση βασίζεται σε μια αφηγηματική θεώρηση για τη φύση και το περιεχόμενο των ονείρων που συμβάλλει στη ευκολότερη εξοικείωση των θεραπευόμενων με νέες οπτικές.

Οι παιδικές αναμνήσεις ως αφηγηματικό εργαλείο αξιολόγησης και παρέμβασης.

Μονοήμερο βιωματικό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ειδικευόμενους θεραπευτές. Μέσα από περιστατικά και πρακτικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των παιδικών αναμνήσεων των θεραπευόμενων τους και τη χρήση τους ως αφηγηματικού εργαλείου για την αξιολόγηση και σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Γράμματα στη θεραπεία
Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη γραφή γραμμάτων ως αφηγηματικό εργαλείο που συμβάλλει στην κατασκευή μιας πιο θετικής προσωπικής αυτοβιογραφίας. Γράμματα από τους θεραπευόμενους προς το θεραπευτή ή άλλα οικεία πρόσωπα, αλλά και από το θεραπευτή προς τους θεραπευόμενους. Αναζητούνται “φωνές” που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη ενός φροντιστικού εσωτερικού διαλόγου.

Εποπτικό σεμινάριο αφηγηματικών εργαλείων.

Συμμετέχουν όσοι, έχοντας χρησιμοποιήσει ορισμένα ή όλα τα παραπάνω αφηγηματικά εργαλεία σε κλινικά περιστατικά, αναζητούν ανατροφοδότηση και ιδέες.

Β. ΑΛΛΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τραυματισμένος δεσμός και απώλεια: Αφηγηματικές τεχνικές επούλωσης.

Το σεμινάριο προσεγγίζει το τραύμα και την απώλεια από την οπτική του συναισθηματικού δεσμού, με εφαρμογή σε ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές συνεδρίες, και με παραδείγματα που αφορούν ενήλικους αλλά και παιδιά. Ως τραύμα νοείται ένα μεγάλο εύρος εμπειριών, από την απώλεια του ιδανικού γονιού στην παιδική ηλικία ως την απώλεια αγαπημένου προσώπου λόγω θανάτου. Οι αφηγηματικές τεχνικές αφορούν την λεπτομερή επαναφήγηση της τραυματικής εμπειρίας/απώλειας, τη χρήση γραμμάτων και την αξιοποίηση των ονείρων.

ΙΙ. Βιωματικά σεμινάρια για θεραπευόμενους και για το ευρύτερο κοινό

Η γλώσσα των ονείρων μας

Μονοήμερο βιωματικό σεμινάριο που απευθύνεται σε θεραπευόμενους (νυν και πρώην), σε ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τρόπους ‘μετάφρασης’ της γλώσσας των ονείρων τους ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως θεραπευτές του εαυτού τους. Το σεμινάριο θα βασιστεί σε ονειρικό υλικό που θα παρέχει η συντονίστρια, όμως οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιραστούν και ένα δικό τους όνειρο σε μικρή ομάδα.

Σχέσεις στοργής

Μονοήμερο σεμινάριο για το ευρύτερο κοινό. Αποτελείται από ένα θεωρητικό μέρος που αφορά τη θεωρία της συναισθηματικής προσκόλλησης η οποία εξηγεί τον τρόπο που εσωτερικεύεται η ασφάλεια στη σχέση γονιού-παιδιού και οι αρνητικές συνέπειες από την ελλιπή ή ανύπαρκτη ασφάλεια στις σχέσεις αυτές για την αυτοεκτίμηση και την ψυχική ισορροπία στην παιδική και ενήλικη ζωή. Το σεμινάριο συμπληρώνεται από βιωματικές ασκήσεις (παιδικές αναμνήσεις, ζωγραφιές, γράμματα).

Απολογισμοί: Για μια θετική αξιολόγηση της ζωής

Μονοήμερο βιωματικό σεμινάριο για ανθρώπους που βρίσκονται στη φάση απολογισμών στη ζωή τους, και νιώθουν πως θα ήθελαν να την αξιολογούν θετικότερα. Η αρνητική αξιολόγηση, ειδικά προς τις τελευταίες φάσεις στον κύκλο της ζωής συνδέεται με συναισθήματα μελαγχολίας και αρνητικές σκέψεις για πολλές από τις επιλογές του παρελθόντος. Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να δίνουν φωνή στο πιο αισιόδοξο, συμπονετικό και θεραπευτικό κομμάτι του εαυτού τους, εκείνο που τους βοηθά στη συνεχή αναζήτηση νοήματος.

Εσωτερικός γονιός: Ασφάλεια και αυτοεκτίμηση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν για τη χρησιμότητα της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Ως νήπια δημιουργούμε δεσμούς με τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός μας. Η ποιότητα αυτού του δεσμού καθορίζεται από τους ενηλίκους που μας φροντίζουν και δημιουργεί ένα καλούπι μέσα από το οποίο δίνουμε σχήμα στις ενήλικες σχέσεις μας. Μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό το καλούπι; Θα συζητηθούν οι τρόποι μέσω των οποίων η θεραπεία που είναι προσανατολισμένη στις οικογενειακές σχέσεις μπορεί να λειτουργήσει επανορθωτικά, βοηθώντας τους ανθρώπους να δημιουργήσουν πιο ικανοποιητικές σχέσεις στο σήμερα. Περιλαμβάνεται η χρήση οπτικοακουστικού υλικού.

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας στο SANE (System, Attachment, Narrative, Encephalon) (Σύστημα, Δεσμός, Αφήγηση. Εγκέφαλος).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε θεραπευόμενους που επιθυμούν να κατανοήσουν θεωρητικά τη μακρόχρονη ψυχοθεραπευτική δουλειά που βιώνουν σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες. Οι ενότητες περιλαμβάνουν: (ι) θεωρητικό μέρος: αιτήματα και ανάγκες των θεραπευόμενων, θεραπευτικό συμβόλαιο, ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία/οφέλη και διαφορές, στόχοι ανά ψυχοθεραπευτικό στάδιο, αποφοίτηση, συντήρηση της εσωτερικής θεραπευτικής φωνής, αναμνηστικές συνεδρίες. (ιι) βιωματικό μέρος/ασκήσεις: ο θεραπευόμενος «στα παπούτσια» του θεραπευτή.